Tin tức[Hoa Kiếm Mobile] Đua TOP Cụm Server 2024

[Hoa Kiếm Mobile] Đua TOP Cụm Server 2024

29/12

1/ HOA SƠN LUẬN KIẾM - Đua TOP Lực Chiến

 

Time

00h00 01/01/2024 đến 23h59 21/01/2024 (21 ngày)

Phạm vi

Áp dụng từ S1 cụm server 2024

Thể Lệ

* Trong khoảng thời gian sự kiện, TOP 10 người chơi có Lực Chiến cao nhất của các server trong cụm đua nhận được phần thưởng

* Kết quả lấy theo BXH vào lúc 23h59 ngày 21/01/2024

* Điều kiện nhận thưởng: LC >= 10.000.000

* Các trường hợp gian lận hack cheat sẽ không được nhận thưởng

* Quà sẽ được gửi qua thư trong vòng 72h sau khi thông báo kết quả sự kiện

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Phần Thưởng

TOP 1

Tượng Thiên Long cưỡi bích vân dát vàng 24k

30000 KNB Khóa

Tọa Kỵ - Linh Huy

Thẻ Chúc Phúc Ngẫu Nhiên *50

Danh Hiệu Thánh Kiếm (+2tr LC)

TOP 2

Loa Bluetooth LG XBOOMGo PL5W

20000 KNB Khóa

Cánh - Xích Hồng Phi Vũ

Thẻ Chúc Phúc Ngẫu Nhiên *30

Danh Hiệu Kiếm Thần (+1,5tr LC)

TOP 3

Thẻ Funcard 500.000 VND

10000 KNB Khóa

Đồng Hành - Liệt Diễm Tôn Giả

Thẻ Chúc Phúc Ngẫu Nhiên *20

Danh Hiệu Kiếm Độc Cô (+1tr LC)

TOP 4-5

5000 KNB Khóa

Danh Hiệu - Kiếm Tinh Anh

Thẻ Chúc Phúc Ngẫu Nhiên *15

100 Đá Rèn Trang Bị

TOP 6-10

3000 KNB Khóa

Danh Hiệu - Kiếm Tinh Anh

Thẻ Chúc Phúc Ngẫu Nhiên *10

50 Đá Rèn Trang Bị

Nhận Thưởng

*Phần thưởng bằng hiện vật sẽ được gửi trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc sự kiện

*Đối với phần thưởng KNB sẽ được chia đều ra:

TOP 1: Phát trong 3 tuần

TOP 2: Phát trong 2 tuần

TOP 3: Phát trong 1 tuần

TOP 4~10: Phát trong 3 ngày

 

Tượng Thiên Long cưỡi bích vân dát vàng 24k

Loa Bluetooth LG XBOOMGo PL5W

Tọa Kỵ - Linh Huy

Cánh - Xích Hồng Phi Vũ

Đồng Hành - Liệt Diễm Tôn Giả

------------------------

2/ TÔNG MÔN TRANH TÀI - Đua TOP BANG

 

Time

00h00 01/01/2024 đến 23h59 21/01/2024 (21 ngày)

 

Phạm vi

Áp dụng từ S1 cụm server 2024

 

Thể Lệ

* Trong thời gian sự kiện, TOP 3 Bang có tổng lực chiến cao nhất của các server trong cụm đua sẽ được nhận thưởng

* Kết quả lấy theo BXH Bang vào lúc 23h59 ngày 21/01/2024

* Điều kiện nhận thưởng:

- Tổng Lực chiến Bang >= 20.000.000

- Thành viên Bang gia nhập trước ngày 0h00 16/01/2024 sẽ được tính thưởng, gia nhập sau thời gian này không được tính

* Các trường hợp gian lận hack cheat sẽ không được nhận thưởng

* Quà sẽ được gửi qua thư trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Phần Thưởng

TOP

Bang chủ

BC + Thành viên

TOP 1

5000 KNB

5000 KNB Khóa

Danh Hiệu - Bang Hội Đệ Nhất

5000 KNB Khóa

Sách Kỹ Năng Pet-Siêu *5

Tinh Hoa Mật Bảo *50

Rương Đá Bộ Truyền Thế *100

TOP 2

3000 KNB

3000 KNB Khóa

Danh Hiệu - Bang Hội Tình Nghĩa

3000 KNB Khóa

Sách Kỹ Năng Pet-Siêu *3

Tinh Hoa Mật Bảo *30

Rương Đá Bộ Truyền Thế *50

TOP 3

2000 KNB

2000 KNB Khóa

Danh Hiệu - Bang Hội Đoàn Kết

1000 KNB Khóa

Sách Kỹ Năng Pet-Siêu *1

Tinh Hoa Mật Bảo *20

Rương Đá Bộ Truyền Thế *50

Nhận Thưởng

*Phần thưởng bằng hiện vật sẽ được gửi trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc sự kiện

*Đối với phần thưởng KNB sẽ được gửi dần trong vòng 2 tuần

 

3/ Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi

Áp dụng từ S1 cụm server 2024

Thể Lệ

* Sau 15 ngày kể từ ngày mở server, người chơi nhỏ hơn VIP 4 thuộc TOP 30 BXH Lực Chiến có Tổng Lực Chiến đạt > 1.200.000 có thể nhận thưởng

* Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 25-30 hàng tháng đối với những server đủ điều kiện

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Điều kiện

 

* Vui lòng không đổi tên nhân vật trong thời gian diễn ra sự kiện để tránh nhầm lẫn trong quá trình tổng kết

* Các trường hợp có hành vi gian lận hoặc bị khoá tài khoản do vi phạm chính sách, BTC sẽ không trao thưởng.

Phần Thưởng

Danh hiệu độc quyền +500K LC

3000 KNB Khóa

Rương Tự Chọn Cánh *1

Hộp Nguyên Liệu Tự Chọn-Trung *5

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ